HISTÒRIA DEL MERCAT

Cap aFoto antigua fachadals anys 20 del segle XX, quan els mercats van deixar d’estar constituïts per paradetes a l’aire lliure i per les noves necessitats van passar a constituir llocs estables i closos. L’Ajuntament del Prat va construir el seu en un solar que els havia estat cedit al 1734, pel Senyor Baudilio Sigalès, per a saldar uns deutes que tenia amb la Institució i que fins al moment havia estat inutilitzat

El nostre mercat té tres naus unides per una nau central de forma octogonal. Les tres naus rectangulars estan cobertes sota un encavallat de bigues de fusta, mentre que la central l’ha substituït per un embigat de laminat d’acer. Per la seva cara interna, els murs estan recoberts fins a una alçada de dos metres, de rajoleta blanca i verda del tipus valencià. En els punts on s’uneixen les naus laterals a la central es repeteix el motiu ornamental de la façana, consistent en una sèrie d’obertures rectangulars que si bé en el cas del carrer fan la funció de finestres, a l’interior, al deixar veure el mercat en tota la seva dimensió alleugeren un tant la sensació d’espai reclòs que podria produir el seu fraccionament. Clar exemple de noucentisme d’inspiració historicista popular.